Be - čo? Be - ha - viorálny konzultant?

V našich končinách je termín behaviorálny konzultant takmer neznámy. Málokto tuší, čo sa za tým skrýva a aký je vlastne jeho job a úloha.

Chcete lepšie pochopiť svojho koňa? V pohode spolu fungujete, ale nemáte úplne jasno v tom, čo vám hovorí? Alebo máte nejaké tie nezhody - väčšie či menšie, bezpečné i nebezpečné? Či len chcete vášho koňa niečo naučiť, ale netušíte ako na to. napr. ošetrovanie veterinárom bez stresu. Na všetky tieto úlohy, a vlastne akékoľvek ďalšie súvisiace so správaním,  je voľba behaviorálneho kozultanta voľbou číslo jedna. BK majú veľmi široké spektrum pôsobenia, ale niektorí sa špecializujú napr. len na problémové správania či riešenie traumy u koní, iní len na jazdecké nezhody a podobne. 

Behaviorálni konzultanti pomáhajú majiteľom riešiť komplexné problémy - od strachových záležitostí cez agresivitu po nastavenie životných podmienok tak, aby žil kôň spokojný život. Ich úlohou nie je naučiť vás ako koňa správne lonžovať, ale skôr, čo robiť, keď vám kôň pri lonžovaní vyhadzuje alebo zdrhá. Ale môžu vám pomôcť naučiť koňa rozlišovať jednotlivé povely pri lonžovaní. Alebo vám môžu pomôcť odpovedať na otázku, čo si vlastne kôň o tom lonžovaní  myslí. Alebo na otázku, či potrebuje lonžovanie vôbec k životu. A zároveň vás vie nasmerovať na ďalších profíkov, ktorí vám pomôžu napr. z fyzickou stránkou veci, keďže BK sú zameraní na psychiku a mentálne prežívanie, učenie či emočné rozpoloženie a welfare. 

Niektorí konzultanti sú študovaní na vysokej škole, iní študovali na škole nejaké iného konzultanta ako študujem napr. ja v Equine Behaviour Affiliation pod vedením Felicity George. Ako BK sa môžem ďalej certifikovať v medzinárodnej asociácii behaviorálnych konzultantov - IAABC - ktorej úlohou je združovať konzultantov spĺňajúcich určité profesijné kritériá, čím vlastne ochránia klientov a istým spôsobom im zaručujú, že BK certifikovaný asociáciou spĺňa profi úroveň vedomostí a schopností a hlavne, že dodržiava určité pravidlá v svojej praxi. Napríklad nasleduje etický kódex Code of Ethics - IAABC nielen smerom k štvornohým klientom, ale aj k ich majiteľom. Okrem etickej stránky je dôležitá aj profesionálna stránka veci a to otázka vedomostí, zručností a praktických skúseností. BK musí mať jasno napr. v týchto okruhoch: schopnosť zhodnotiť prípad a jeho príčiny, potrebuje mať vedomosti o tom ako funguje učenie a hlavne ich aplikovať v praxi a poznať do hĺbky správanie konkrétneho druhu s ktorým pracuje - v mojom prípade koňa. Okrem toho ale potrebuje mať aj zručnosti takmer koučovacie a dokázať viesť klienta, zhodnotiť ktorá cesta bude pre klienta najschodnejšia, aby sa klient cítil komfortne a zároveň mohol byť úspešný na ceste k svojmu cieľu. To sú len 4 zo 7 okruhov, ktoré musí mať BK zmáknuté. Detailnejší popis nájdete na adrese IAABC Core Competencies.  

To je asi ten najväčší rozdiel medzi trénermi a BK, že pri konzultantovi, ktorý je členom nejakej asociácie máte určitým spôsobom zaručené, že má veľmi široký rozsah vedomostí, skúseností s rôznorodými prípadmi. Že to nie je niekto, kto si sám povie - videl som toho dosť a začnem pomáhať ľuďom s koňmi za peniaze. BK vníma veci vo veľmi širokom kontexte a pri riešení problému sa nesústreďuje len na to, aby sa kôň správal tak ako my chceme, ale je pre neho rovnako dôležitá tá cesta k cieľu a to, ako sa kôň  na tejto ceste cíti. Takže etické otázky súvisiace s riešením problému sú veľmi citlivo zhodnotené. Vie ktorý nástroj je ten pre koňa najprijateľnejší v danej situácii a aký vplyv má jeho použitie na psychiku koňa či jeho vzťah k ľuďom či k svetu celkovo. Samozrejme, nič nie je uniformné a každý BK bude mať vlastný kompas, pretože tá škála ako sa postaviť k individuálnemu prípadu je veľmi široká.  Na čo sa ale môžete spoľahnúť je, že nebude siahať po trestoch, deprivácií či inak spôsobovať diskomfort vášmu koňovi a nebude používať donucovacie prostriedky. Jeho prístup bude v prvom rade nenásilný a nekonfliktný, pretože to sú atribúty, ktoré prináša kvalitný moderný tréning. Bude vychádzať z moderných poznatkov o učení, emóciách, welfare a potrebách koňa a jeho komunikácii. 

Okrem IAABC ešte v UK, ako rodisku tejto praxe pomoci zvieratám existujú ďalšie organizácie, ktoré združujú klinických behavioristov - to je už tá najvyššia méta, ktorá je podmienená postgraduálnym univerzitných štúdiom v obore. Vlastne úplne naj mega métou a pre mňa maximálne nedosiahnuteľnou - snímam klobúk pred všetkými, čo vyštudovali veterinu - sú veterinárni klinickí behavioristi. To je to naj, čo si môžete pre svojho koňa vybrať ak riešite problém, pretože veterinárni behavioristi majú zmáknutú nielen psychiku, ale aj to telo, čiže sa vedia pozrieť na zviera tak komplexne ako sa len dá. Jednou takou známou vet behavioristkou s dlhoročnými skúsenosťami je Amber Batson, jej FB nájdete tu  Understand Animals | Facebook. Odporúčam ju sledovať. 

Avšak aj BK spolupracujú vždy s veterinárom ba dokonca prvá vec, ktorú treba zabezpečiť je vylúčenie možnosti, že kôň má problém v správaní kvôli fyzickej nepohode. Takže nielen veterinár, ale aj fyzioterapeut, výživár či saddle fitter tvoria dôležitú súčasť tímu pri hľadaní riešenia nejedného behaviorálneho problému. V UK napr. platí, že aby sa BK mohol do riešenia vášho prípadu pustiť, potrebuje mať odporúčanie od veta, ktorý zhodnotí, že konský problém nemá príčinu vo fyzickej nepohode.

Aby som to zhrnula, BK zhodnotí problém, určí jeho príčinu - viac či menej, k tomu čoskoro prihodím nejaký článok, lebo to je tiež široká téma - navrhne postup riešenia a hlavne, naučí majiteľa, ako tento postup aplikovať a vedie ho na ceste riešenia problému. Mnoho problémov má za sebou nejakú inú príčinu, než ktorá sa javí na prvý pohľad. Preto BK s vami strávi hodinu až dve počas ktorých sa snaží dozvedieť všetko čo sa len dá o koňovi, jeho histórií, manažmente, skúsenostiach, ale aj o vás a vašom živote s koňmi všeobecne aj s konkrétnym koňom. To preto, aby vedel navrhnúť riešenie, ktoré bude pasovať nielen koňovi, ale aj vám. Aby ste mohli byť pri aplikovaní návrhov riešenia úspešný ako tím. 

Medzi časté problémy, s ktorými BK pomáhajú sa radia napr. rôzne strachy, úzkosti či fóbie, riešenie tráum - o ktorých majitelia častokrát netušia, len správanie koňa nám dá indície, že si v sebe nosí niečo, čo ho blokuje v pohodovom živote a prejaví sa správaním, ktoré nám nevyhovuje a preto sa nazýva problémové. Môže sa sem radiť strach z ľudí, veterinárov, separačná úzkosť, strach z veta, kováča... Ale rovnako vám BK vie pomôcť s problémami pri vodení, sedlaní, uzdení, nasadaní, s agresivitou voči ľuďom či koňom, kopaním do dverí boxu či so stereotypnými správaniami rôzneho druhu.

Behaviorálni konzultanti sú v podstate takí konskí psychológovia či častokrát priam psychoterapeuti, ktorí robia terapiu s koňom cez koučovanie majiteľa. Zdieľať 
Popisky
Archive
Prečo môj kôň ...?