Post traumatický stres u koní


Praktický príklad nášho prístupu pri pomoci koňom s post traumatickým stresom. 

V EBA pri riešení prípadov koní, ktoré prejavujú známky post traumatického stresu vychádzame z trojfázového prístupu americkej psychiatričky Judith Herman.  

Ako sa píše pod videom v žiadnom prípade nediagnostikujeme, ale všímame si prejavy, ktoré súvisia so zníženou mentálnou pohodou - konkrétne tu u kobyly Darcie a snažíme sa pristúpiť k nastaveniu prostredia v ktorom žije tak, aby sa jej psychická pohoda mohla obnovovať a ona našla pocit bezpečia nielen v prostredí v ktorom žije, ale aj vo vzťahoch, ktorých je súčasťou. Konských aj tých ľudských.

To v prvom rade znamená nevytvárať stresujúce situácie, dávať jej priestor a čas koľko potrebuje, aby sa jej nervová sústava mohla ukľudniť a zažiť pocit bezpečia, ktorý je nosným kameňom akejkoľvek budúcej práce. 

Na tomto videu je zhrhnutie postupu u jedného konkrétneho prípadu kobylky Darcie. 

 
 
Zdieľať 
Popisky
Archive
Bojí sa ihiel? Nevadí!