Problémové správania koní - búranie mýtov

Regiustrations are closet

Možno váš kôň prejavuje nejaké správanie, ktoré sa vám nepáči. Možno robí niečo, čo nechcete, aby robil.  Alebo nerobí to, čo chcete. Mnohé správania, ktoré my ľudia vnímame ako problémové, sú pre koňa častokrát jedinou možnosťou ako sa cítiť v živote lepšie. Neraz sa jedná o snahu vyrovnať nejakú nerovnováhu. Ako zistíme kde sa váhy v jeho živote vychýlili? Ako mu dopomôcť nastoliť rovnováhu a vyriešiť  tak problémové správanie? Akú úlohu v tom zohrávajú emócie, nálada a stres?

Všetko so všetkým súvisí - prirodzenosť koní, nenaplnené potreby, kvalita života, vzťahy medzi koňmi a ľuďmi... Mnohé správania, ktoré my označíme za problémové sú len symptómom iného oveľa hlbšieho problému. Kde hľadať jeho korene?

Problémové správanie je totižto len špičkou ľadovca. Je to výsledok pôsobenia mnohých faktorov či už v dávnej či nedávnej minulosti. Do balíčka minulosti patria aj tie najdávnejšie procesy, napr. evolučný vývoj. Práve ten sformoval koňa a zanechal na ňom charakteristiky, ktoré zase ovplyvňujú to, ako dnešný kôň vníma a spracúva rôzne situácie, ktoré mu prináša život v domestikovanom prostredí.

Čo mu v našich podmienkach chýba a býva príčinou problémových správaní? Ako to odhaliť a ako koňovi život vylepšiť, aby sa nemusel on sám snažiť o nastolenie rovnováhy vo svojom živote spôsobmi, ktoré častokrát nie sú príjemné ani jemu ani nám? Ako súvisí kvalita života s problémovými správaniami? Kde sa v tom celom nachádzajú vzťahy - vnútro aj medzidruhové?  

Budeme sa pýtať čo tento kôň v živote zažil? Nebudeme sa na koňa pozerať ako na nefunkčného. Pozrieme sa na to, čo nefunguje  v jeho živote.  Pozrieme  sa na situáciu jeho očami nielen v kontexte fungovania jeho druhu, ale i konkrétneho jedinca s jeho špecifickými skúsenosťami a spôsobmi, ako sa vysporiadavať so situáciami v živote.

Budeme sa snažiť pochopiť kone a ich dôvody prečo sa správajú tak ako sa správajú aj keď nám to nie vždy musí vyhovovať. Pozrieme sa na to, čo my nazývame problémovým správaním z ich uhla pohľadu. Aké sú príčiny? Čo ak je pre nich náš problém ich riešením? Akú funkciu majú rôzne problémové správania? Odkiaľ pramení potreba ktorá vedie k prejavom určitých správaní, ktoré my nazývame problémovými? Je problémové správanie len snahou prispôsobiť sa podmienkam prostredia? 

 Každé správanie je výsledkom veľmi komplexných vzťahov a preto aj pri snahe niečo v správaní  meniť potrebujeme chápať hlbšie súvislosti.  Preto sa na problémy so správaním koní  pozrieme očami rôznych vedných odborov.  Od etológie cez behaviorizmus či trans-druhovú psychológiu  a neurovedy až po rôzne psychologické teórie široko uplatniteľné vo svete sociálne žijúcich cicavcov, ktorými sú aj kone.

Témy, na ktoré sa pozrieme multiodborovou optikou:

 • Problémové správania v bio-psycho-sociálnom kontexte
 • Well-being a kvalita života v kontexte evolúcie a domestikácie 
 • Stres, stresory, odolnosť a ich vplyv na vznik problémových správaní
 • Trauma, jej prejavy a vplyvy
 • Emócie, nálady a ich vplyvy na problémové správania
 • Reč tela a výrazové prostriedky
 • Vzťahy vnútro a medzidruhové
 • Etika a tradičné vs. moderné, komplexné a systémové riešenia problémových správaní
 • Prevencia problémových správaní
 • Prípadové štúdie
   
  Cena: 10 euro v predpredaji, 20 euro na mieste 

  Prihlasovanie a info o platbách nájdete na tomto formulári 
  Problémové správanie koní a stres - FAKTY vs. FIKCIA (google.com) 

  Prihlasovanie cez tento web je neplatné! 

Dátum & čas konania
streda
22. marca 2023
16:30 19:00 Europe/Berlin
Miesto konania

Košice - budova Ústavu etológie zvierat

--Košice - budova Ústavu etológie zvierat--
--Košice - budova Ústavu etológie zvierat--
Ako sa dostať na miesto konania
Organizátor

https://teacentrum.sk/

--https://teacentrum.sk/--
Zdieľajte udalosť so svetom

Zdieľajte túto udalosť s kamarátmi a známymi, ktorých by mohla zaujímať.