Webinár: Nežiadúce správania koní - prečo robí problémy?

Regiustrations are closet

Úplne iný pohľad na tzv. problémové správania koní optikou "konského psychológa".

Každé správanie je výsledkom veľmi komplexných vzťahov. O problémových správaniach to platí dvojnásobne. Pri snahe niečo v správaní meniť potrebujeme najskôr chápať hlbšie súvislosti. Preto sa na problémy so správaním koní pozrieme očami rôznych vedných odborov.

Od etológie cez behaviorizmus či trans-species psychológiu a neurovedy až po rôzne psychologické teórie široko uplatniteľné vo svete sociálne žijúcich cicavcov, ktorými sú aj kone.

Témy, na ktoré sa pozrieme multiodborovou optikou:

Tradičné vs. moderné, komplexné a systémové riešenia problémových správaní
Well-being a kvalita života v kontexte evolúcie a domestikácie
Stres a jeho vplyv na vznik problémových správaní
Trauma a jej vplyvy na správanie
Emócie a nálady
Vzťahy vnútro a medzidruhové
Prevencia problémových správaní
Prípadové štúdie

Cieľom tohto webináru nie je je ponúknuť vám riešenia pre váš problém s koňom. Také čosi ani nie je možné. Cieľom je prehĺbiť vnímanie tejto problematiky všetkým, ktorých táto téma zaujíma a ktorí chcu rozšíriť svoj okruh vedomostí a pozrieť pod pokličku práce "konského psychológa". 

Cena: 20 euro/470 czk
Ak ste študent alebo ste sa už tento rok zúčastnili nejakého môjho webináru, tak cena je 15 euro/350 czk. 

Stretneme sa na GoogleMeet - odkaz rozosielam po uhradení poplatku v deň konania webináru. 

Predpokladaná dĺžka trvania webináru 2 - 2.5 hodiny. 

Nahrávka z webináru bude dostupná po dobu jedného týždňa. 

Dátum & čas konania
piatok
5. mája 2023
18:00 20:00 Europe/Berlin
Miesto konania

Venya.sk

Slovensko
--Venya.sk--
Ako sa dostať na miesto konania
Organizátor

Venya.sk

--Venya.sk--
Zdieľajte udalosť so svetom

Zdieľajte túto udalosť s kamarátmi a známymi, ktorých by mohla zaujímať.